Panie, Twój tron

  D7      e     A7
1. Panie, Twój tron wznosi się
            D fis h
  nad wszystkie ziemie świata.
  D7     A7
  Jesteś Najwyższy,
     A7     D
  Panie mój, Królu mój.

   A7   D       fis
Ref. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię,
      e  A7     D (A)
   Wywyższamy Cię, Boże nasz.