Panie, do kogóż pójdziemy dziś

  e        a7
1. Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  h          e  C D
  U Ciebie jest uzdrowienie.
  Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  U Ciebie jest uleczenie.
  Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  U Ciebie jest zagojenie.
  Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  Przyjmij od nas uwielbienie.

    C h       e
Ref. / Sam powiedziałeś nam
    C       h     e
    Proście, o co chcecie, a dam. /2x	

2. Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  U Ciebie jest objawienie.
  Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  U Ciebie jest oświecenie.
  Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  U Ciebie jest zrozumienie.
  Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  Przyjmij od nas uwielbienie.

3. Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  U Ciebie jest wyzwolenie.
  Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  U Ciebie jest zmartwychwstanie.
  Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  U Ciebie jest zbawienie.
  Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  Przyjmij od nas uwielbienie.

4. Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  U Ciebie jest odkupienie.
  Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  U Ciebie jest odrodzenie.
  Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  U Ciebie jest nawrócenie.
  Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  Przyjmij od nas uwielbienie.