Pokładam w Panu ufność mą

     g    Es     g
Ref. Pokładam w Panu ufność mą,     | e
   F   c7     d g
   Zawsze ufam Jego Słowu.       | a h e

    g             F
1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie, | e D
  d               g
  Racz wysłuchać, Panie, prośby mej.  | D e
  Es             g
  Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie,   | C G
  F           g
  Usłysz modły i błagania.       | D e

2. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie,
  Któż przed gniewem Twym ostoi się?
  Lecz ufamy, że przebaczysz winy,
  Byśmy kornie Ci służyli.

3. Całą ufność mą pokładam w Panu.
  Dusza moja ufa Jego Słowu.
  Tęskniej czeka dusza moja Pana,
  Niż jutrzenki nocne straże.

4. Tęskniej niż jutrzenki nocne straże,
  Niechaj Pana czeka Boży lud,
  Bo u Pana znajdzie zmiłowanie
  I obfite odkupienie.