Przybądź, Duchu Święty

   G    F    B D7
1. Przybądź, Duchu Święty.
   g     F    B  D7
  Spuść z niebiosów wzięty
   B   g   F B
  Światła Twego strumień.
   D7      g D7
  Przyjdź, Ojcze ubogich,
  Es D7 g F  B D7
  Dawco darów mnogich,
           g D7 g
  Przyjdź, Światłości sumień!

2. O, najmilszy z Gości,
  Słodka serc radości,
  Słodkie orzeźwienie.
  W pracy Tyś ochłodą,
  W skwarze żywą wodą,
  W płaczu utuleniem.

3. Światłości najświętsza,
  Serc wierzących wnętrza
  Poddaj Swej potędze.
  Bez Twojego tchnienia
  Cóż jest wśród stworzenia?
  Jeno cierń i nędze!

4. Obmyj, co nieświęte,
  Oschłym wlej zachętę,
  Ulecz serca ranę.
  Nagnij, co jest harde,
  Rozgrzej serca twarde,
  Prowadź zabłąkane.

5. Daj Twoim wierzącym,
  W Tobie ufającym,
  Siedmiorakie dary.
  Daj zasługę męstwa,
  Daj wieniec zwycięstwa,
  Daj szczęście bez miary!

  Amen. Alleluja!