Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych

  D
Przychodzisz, Panie,   | F
 A       Fis
mimo drzwi zamkniętych.  | C A
 h
Jezu zmartwychwstały   | d B
 Fis    G A
ze śladami męki.     | A B C
 D
Ty jesteś z nami,     | F
 A       Fis
poślij do nas Ducha.   | C A
 h
Panie nasz i Boże,    | d B
 Fis     G A h
uzdrów nasze życie.    | A B C d