Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę

1. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, | D e
O to dziś błagam Cię.        | A D
Przyjdź w swojej mocy i sile,    | D D7 G (g)
Radością napełnij mnie.       | D A D

2. Przyjdź jako mądrość do dzieci,
Przyjdź jak ślepemu wzrok.
Przyjdź jako moc w mej słabości,
Weź wszystko, co moje jest.

3. Przyjdź jako źródło pustyni,
Z mocą do naszych serc.
O, niech Twa moc uzdrowienia,
Dotknie, uleczy mnie już.