Raduje się dusza ma, wielbi Pana swego

   e
Raduje się dusza ma, wielbi Pana swego.
 H7
Będę Ci śpiewał z całej siły,
  e
Sławić Cię będę za Twe dzieła.
 H7
Będę ci śpiewał z całej siły.
  G
Błogosławić będę Twoje imię.
 D               H7
Jest miłosierny Pan Zastępów.
 e
Moc Jego ramienia nad Swym Ludem.
 H7
Pan, mój Zbawca.