Stoję dziś

 A   E     H      cis    A
Stoję dziś, moje ręce, serce, tak wyciągam,   | D A E f D
   E        H   cis   A
W podziwie dla Tego, który wszystko dał.    | A E f D
    E      H      cis    A
Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam,  | A E f
     E    H
Ja chcę być jak Ty!               | D A E f


 C G D e C
 G D e C
 G D e C
 G D