Święty, Święty, Święty (1)

  C  e     a
Święty, Święty, Święty,
  F     G
Pan Bóg Zastępów.
  C    a
Pełne są niebiosa
   F      G
I ziemia chwały Twojej.
   C        e
Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna.
  F    G  C
Hosanna na wysokości!

         F    G
Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie!
   C        e
Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna.
  F    G  C
Hosanna na wysokości!