Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś

 D
Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś
 h
Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś
 G                    e
Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś
 D
Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś