Twoja miłość jak ciepły deszcz

// kapodaster +2

 a   e7     G          D4 D
Jesteś blisko mnie, a tęsknie za Duchem Twym.  | h e A fis E
Kocham kroki Twe i wiem, jak pukasz do drzwi   | h e A fis E
 F/E     G/E     D
Przychodzisz jak ciepły wiatr,          | e A h
 F/E     G/E   D  E
Otwieram się i czuję znów, że          | e A fis Fis

 a        d   G
Twoja miłość jak ciepły deszcz      | h e A
 C        F   G     C
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia  | D G A D
 C          d
Twoja miłość sprawia, że         | D e
     e      d  e F
Nieskończenie dobry Święty Duch     | e G G
 G     a
Ogarnia mnie               | A h