Ty dasz mi pokój serca

 H e    C   G D  a7  H
Ty dasz mi pokój serca Panie mój,
 e    C D  G
bo Tyś zbawieniem mym.
 E  C   G  D  e   a7 H e
Tak w Tobie znajdzie pokój dusza moja
 a H  e
 i uciszy się.