U drzwi Twoich stoję, Panie

  d     F   g   C7
1. U drzwi Twoich stoję, Panie,
  g     C7   F   d D7
  U drzwi Twoich stoję, Panie.
   g  C7 A7  d B F
  Czekam na Twe zmiłowanie,
   g  C7  F  d  B F
  Czekam na Twe zmiłowanie.

2. Któryś pod postacią chleba /x2
  Prawdziwy Bóg jesteś z nieba. /x2

3. W tej Hostii jest Bóg żywy, /x2
  Choć zakryty, lecz prawdziwy. /x2

4. W tym Najświętszym Sakramencie /x2
  Obecny w każdym momencie. /x2

5. Jak wielki cud Bóg uczynił, /x2
  Gdy chleb w Ciało swe przemienił. /x2

6. A nam pożywać zostawił, /x2
  Ażeby nas przez to zbawił. /x2,

7. Święty, Mocny, Nieśmiertelny, /x2
  W majestacie Swym niezmierny. /x2

8. Aniołowie się lękają, /x2
  Gdy na Jego twarz patrzają. /x2

9. Wszyscy niebiescy Duchowie /x2
  Lękają się i królowie. /x2