Ukaż mi, Panie, Swą twarz

 C    F      C F
Ukaż mi, Panie, Swą twarz,
 C    F      G (F G)
Daj mi usłyszeć Twój głos,
   a        e   F       C
Bo słodki jest Twój głos i twarz pełna wdzięku,
 F    d G    C
Ukaż mi, Panie, Swą twarz.

// 1 - wolne palcowanie (1. gitara)
// 2 - wolne palcowanie (1. gitara), szybkie (2. gitara)
// 3 - szybkie palcowanie (1. i 2. gitara)
// 4 - szybkie palcowanie (1. i 2. gitara)
// 5 - wolne palcowanie (1. gitara),
//   koniec w połowie zwrotki na "C" zamiast "G": C F C

// Wyższa tonacja
 D G D D G A
 h fis G D e A D