Uwielbiam imię Twoje, Panie

Uwielbiam imię Twoje, Panie     | A D E | G C D
Wywyższam Cię i daję Ci hołd    | A D E | G C D
W przedsionku chwały Twej staję   | fis D | e C
Z radością śpiewam Ci pieśń.    | h E  | a D

O, Panie Jezu, chcę wyznać że    | A D E | G C D
Ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie | A D E | G C D
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił | A D E | G C D 
Dajesz mi siebie, bym na wieki żył. | h E  | e D