Wielki jest Pan nasz, godzien chwały

Wielki jest Pan nasz, godzien chwały i czci,  | A h E A
A miasto Boga świętym miejscem jest,      | h E fis
Radością ziemi Pan.              | A D h E7
Wielki jest Pan i w Nim zwycięstwo dane nam,  | A h E A
On mocnym swym ramieniem wspiera nas,     | h E fis
Kolana skłońmy swe.              | A D h E7

Wywyższać chcemy, Panie, Imię Twe       | A cis
I chcemy Ci dziękować             | D
Za Twą łaskę w naszym życiu.          | h E
W Tobie, Panie, pokładamy ufność swą,     | A cis
Jedynie Tyś wszechmocnym Bogiem,        | D
Tu na ziemi i na niebiosach.          | h E7 A