Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

   d       B
/ Wszystko mogę w Tym,     | e C
     F  C
 który mnie umacnia. /x4   | a h
 d B  F     C
 Jezus, On mnie umacnia. /x4 | e C a h

   d       B    F   C
/ Rozlewaj Swoją chwałę, potęgę i moc
    d       B    F   C
 Na miasto Swoje święte, potęgę i moc /x4


 h G D A