Wykrzykujcie na cześć Pana

       e
Ref. / Wykrzykujcie na cześć Pana
          C D
    Wszystkie ziemie!
        e
    Wśród okrzyków i radości
       C   D
    Wysławiajcie Go! /x2

   C          H7
1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem
    C      H7
  On sam stworzył nas
    C     H7
  Jesteśmy Jego ludem
    C       H7
  Jesteśmy Jego własnością

2. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem
  Wśród hymnów w Jego przedsionki
  Błogosławcie Imię Jego
  Chwalcie Pana dziś

3. Albowiem dobry jest Pan
  Łaskawość Jego na wieki
  Albowiem dobry jest Pan
  Jego wierność przez pokolenia