Wzywam Cię, Duchu, przyjdź

   G A  h  G A   h
1. Wzywam Cię, Duchu, przyjdź    | A H cis A H cis
   G A   h  G  A    D
  Czekam wciąż, byś dotknął nas  | A H cis A H E
  G A  h  G A   h
  Wołam Cię, Panie, przyjdź    | A H cis A H cis
  G A  h   G  A   D
  Jezu, Zbawco, do dzieci Twych  | A H cis A H E

        G     A h
Ref. Jak spragniona ziemia rosy | A H cis
   G A h
   Dusza ma          | A H cis
      G      A h
   Tylko Ty możesz wypełnić  | A H cis
   G A  h  G A  D
   Serca głód, serca głód   | A H cis A H E

2. Głębio morz, potęgo gór,
  Boże mój, nie mogę bez
  Twej miłości żyć
  Nie chcę bez Ciebie żyć