Z Tobą ciemność

 Fis  h
Z Tobą ciemność
  A   D   G   Fis
nie będzie ciemna wokół mnie,
 h  A    D
A noc tak jak dzień
 e   Fis
zajaśnieje.