Zaufałem, zaufałem Panu

     a        e
Ref. Zaufałem, zaufałem Panu,
    a          e
   A On nade mną się pochylił
      F      E
   I wysłuchał mego głosu
        F      E
   Z dna zagłady mnie wydobył.

     a         e
1. On postawił stopy me na skale.
     a         e
  W moje usta włożył nową pieśń.
      F     E
  Wielu zobaczy i uwierzy
     F         E
  I położy swą ufność w Panu.

2. Błogosławiony, kto zawierzył Panu.
  Swą nadzieję złożył w Bogu swoim,
  A nie idzie za pysznymi,
  I nie kroczy drogą kłamstwa.

3. Wiele cudów dla nas uczyniłeś.
  W Twych zamiarach nikt Ci nie dorówna.
  Gdybym chciał je wypowiedzieć,
  jest ich więcej, niż by można zliczyć.

4. Krwawych ofiar ani obiaty nie żądałeś.
  W zamian za to otworzyłeś moje uszy.
  Całopalenia za grzechy nie wymagałeś,
  Dlatego powiedział: "Oto idę wypełnić Twoją wolę."

5. Głosiłem Twoją wierność wobec braci.
  Twojej łaski nie ukryłem w głębi serce.
  Ty, o Panie, okaż mi swe miłosierdzie,
  Twoja dobroć niech mnie zawsze strzeże.