Zmartwychwstał Pan i żyje dziś

// Wstęp
// od "Krzyż to" do "oddajmy cześć"
// drugie "D" przetrzymać dłużej do "e"
  a e G D
  a e G D

    e        C
Ref. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,
    G        A H
   Blaskiem jaśnieje noc.
   e       C
   Nie umrę, nie, lecz będę żył,
   G       D
   Bóg okazał swą moc.
   a          e
   Krzyż to jest brama Pana,
   G          D
   Jeśli chcesz, przez nią wejdź.
   a         e
   Zbliżmy się do ołtarza,
   G       D
   Bogu oddajmy cześć.

// Zwrotki ciszej na gitarze niż refren

   e   D    G    a        H7
1. Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest jego łaska.
    e  D      G   a        H7
  Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku.
   e  D    G   a        H7
  Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić.
   e   D     G     a         H7
  Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić.

2. Lepiej się uciec do Pana niż zaufać książętom.     | e D G a H7
  Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto. | e D G a H7
  Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć?    | e D G a H7
  Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń.       | e D G a H7

3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym.     | e D G a H7
  Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym.     | e D G a H7
  Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona. | e D G a H7
  Tańczmy dla niego dziś, prawica Pańska wzniesiona. | e D G a H7