Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Spis utworów – Język hebrajski (3)

B H

Tytuł
(3)
Języki
(2)
Tempo
(1)
Tekst
(3)
Wersja do wydruku Pliki
(1)
Akordy
(3)
Nagranie
(1)
Kategorie
(2)

B

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
1. Baruch Hashem polski, hebrajski 110 + tekst
akordy
ODP PPT + Audio uwielbienie, Jezus

H

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
2. Hava Nagila polski, hebrajski + tekst
akordy
+
3. Hevenu Shalom alehem polski, hebrajski + tekst
akordy
+