Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Spis utworów – Język polski (194)

A B C D G H I J K L M N O P R S Ś T U W Z

Tytuł
(194)
Języki
(3)
Tempo
(78)
Tekst
(194)
Wersja do wydruku Pliki
(132)
Akordy
(173)
Nagranie
(150)
Kategorie
(21)

A

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
1. Abba, Ojcze
(Ty wyzwoliłeś nas, Panie)
polski + tekst
akordy
+ Audio
2. Aby byli jedno polski + tekst Audio
3. Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz polski + tekst
akordy
+ Audio wielkanocne
4. Alleluja (Cohen) polski + tekst ODP Audio
5. Alleluja (White Soul) polski 55 + tekst
akordy
ODP + Audio
6. Amen, amen, Bóg miłością jest polski + tekst
akordy
+
7. Apel Jasnogórski polski + tekst

B

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
8. Baranku Boży (1) polski + tekst
akordy
ODP + Audio części Mszy
9. Baruch Hashem polski, hebrajski 110 + tekst
akordy
ODP PPT + Audio uwielbienie, Jezus
10. Będę śpiewał Tobie, mocy moja polski + tekst
akordy
ODP + Audio
11. Blisko, blisko polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio
12. Błogosławcie Pana wszystkie ludy ziemi polski 75 + tekst
akordy
+ Audio
13. Błogosławieni miłosierni
(Hymn Światowych Dni Młodzieży 2016)
polski + tekst
akordy
ODP + Audio
14. Boże, jesteś moim Bogiem polski + tekst ODP Audio
15. Boże, Twa łaska polski + tekst
akordy
ODP + Audio
16. Bóg jest zawsze między nami
(Emmanuel)
polski + tekst
akordy
ODP + Audio
17. Bóg się rodzi polski + tekst kolędy

C

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
18. Chcę wywyższać Imię Twe polski 75 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
19. Chleb Niebiański polski + tekst Audio
20. Chlebie najcichszy polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio Eucharystia
21. Chrystus Pan karmi nas polski + tekst
akordy
ODP + Audio msza - komunia, dziękczynienie
22. Chrystus to nadzieja cała nasza polski + tekst
akordy
ODP + msza - wejście
23. Chwalcie Pana niebios polski + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
24. Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn polski + tekst
akordy
+ Audio
25. Cichy zapada zmrok polski + tekst
26. Ciebie całą duszą pragnę polski + tekst
akordy
+ Audio psalm, tradycyjne
27. Czarna Madonna polski + tekst
akordy
ODP +
28. Czego chcesz od nas, Panie polski + tekst
akordy
+ Audio msza - uwielbienie, tradycyjne

D

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
29. Do mnie wróć polski + tekst
akordy
+ Audio
30. Dotknij, Panie, moich oczu polski 60 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie, uzdrowienie
31. Duchu miłości, wylewaj się na nas polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
32. Duchu Święty, przyjdź
(Niech wiara zagości)
polski 95 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
33. Duchu Święty, Tchnienie Ojca polski + tekst ODP Audio Duch Święty
34. Duszo ma, Pana chwal
(10,000 Reasons (Bless the Lord))
polski, angielski + tekst
akordy
+ Audio uwielbienie
35. Dzięki Ci, Panie, za ciało Twe i Krew polski + tekst
akordy
ODP + Audio Eucharystia
36. Dzięki, o Panie, składamy dzięki polski + tekst
akordy
+ Audio tradycyjne
37. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę polski 70 6\8 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie

G

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
38. Gdy śliczna Panna polski + tekst ODP kolędy
39. Gdy wpatruję się w Twą Świętą twarz polski + tekst
akordy
+
40. Głoś imię Pana polski + tekst
akordy
ODP + msza - rozesłanie
41. Gromadzisz nas polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
42. Gwiazdo morza głębokiego polski + tekst maryjne

H

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
43. Hava Nagila polski, hebrajski + tekst
akordy
+
44. Hej, Jezu, Królem Tyś polski + tekst
akordy
+ Jezus
45. Hevenu Shalom alehem polski, hebrajski + tekst
akordy
+

I

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
46. Idzie mój Pan polski + tekst
akordy
+ Eucharystia

J

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
47. Ja wiem, w kogo ja wierzę polski + tekst Eucharystia, tradycyjne
48. Ja wierzę, że to Jezus polski 70 + tekst
akordy
ODP + Audio uzdrowienie, Jezus
49. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie polski + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
50. Jak ożywczy deszcz polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
51. Jeden jest tylko Pan polski 80 + tekst
akordy
ODP + Audio
52. Jedyny Pan, prawdziwy Bóg polski + tekst
akordy
ODP + Audio
53. Jesteś Królem polski 70 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
54. Jesteś, Panie, winnym krzewem polski 75 + tekst
akordy
ODP + Audio msza – przygotowanie
55. Jezu Chryste, Panie miły polski + tekst
akordy
ODP + Audio wielkopostne, Jezus
56. Jezu, jesteś Królem polski + tekst
akordy
+
57. Jezu, mój Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę polski + tekst
akordy
+
58. Jezu, śpiewam Ci
(Nie piosenką, ale sercem)
polski + tekst Audio
59. Jezu, Tyś jest światłością mej duszy polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus, Taize
60. Jezus Chrystus jest moim zbawieniem polski 90 + tekst
akordy
ODP + AudioAudio uwielbienie, Jezus
61. Jezus Chrystus moim Panem jest polski + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
62. Jezus daje nam zbawienie
(Jezus siłą mą)
polski 90 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio uzdrowienie, Jezus
63. Jezus jest tu polski + tekst
akordy
ODP + uwielbienie
64. Jezus jest z nami tu polski + tekst
akordy
ODP + Audio uzdrowienie, Jezus
65. Jezus Królem naszym jest polski + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
66. Jezus, najwyższe Imię polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
67. Jezus zwyciężył polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio wielkanocne, Jezus
68. Jeżeli to Twój głos, mój Boże polski 80 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
69. Już Cię żegnam, najmilszy polski + tekst AudioAudio wielkopostne
70. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio

K

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
71. Kantyk Tobiasza
(Błogosław duszo moja Pana)
polski + tekst
akordy
ODP + Audio Neokatechumenat
72. Każdy spragniony polski 55 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus, uzdrowienie, Duch Święty
73. Każdy wschód słońca
(My, którzy wszystko liczymy)
polski 100 + tekst
akordy
ODP + Audio
74. Kocham, więc nie muszę się bać polski + tekst
akordy
ODP + Audio
75. Króla wznoszą się znamiona polski + tekst
akordy
+ Audio wielkopostne
76. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony polski + tekst
akordy
+ wielkopostne
77. Krzyżu święty, nade wszystko polski + tekst
akordy
+ wielkopostne
78. Kto się w opiekę odda Panu swemu polski + tekst
akordy
+ tradycyjne
79. Ku tobie, miasto święte polski + tekst
akordy
ODP + AudioAudio Neokatechumenat

L

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
80. Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi polski + tekst
akordy
+
81. Ludu, mój ludu polski + tekst
akordy
+ wielkopostne

M

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
82. Miałem Pana zawsze przed oczami polski + tekst
akordy
+ Audio
83. Miłości płomień polski 65 + tekst
akordy
+ Audio
84. Miłość Twa polski + tekst
akordy
ODP + Audio
85. Modlitwa Francois Villon polski + tekst
akordy
ODP + Audio
86. Modlitwa wędrowców polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio
87. Moje wędrowanie, Panie mój polski + tekst
akordy
ODP + Audio
88. Może daleko
(Zacznij od nowa)
polski + tekst ODP Audio
89. Mój Zbawiciel polski 70 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
90. Mów do mnie, Panie polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio

N

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
91. Nasz Bóg jest potężny polski 60 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio
92. Nasz Bóg jest wielki polski 100 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie, uzdrowienie
93. Nic, nie musisz mówić nic polski 95 + tekst
akordy
ODP + Audio
94. Nie bój się, nie lękaj się polski 75 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio Taize
95. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać polski + tekst
akordy
ODP + Audio
96. Nie mam nic, co mógłbym Tobie dać polski + tekst ODP Audio
97. Niech będzie chwała i cześć polski + tekst
akordy
ODP + uwielbienie
98. Niechaj zstąpi Duch Twój polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus, uwielbienie, Duch Święty
99. Niegodny polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio Eucharystia

O

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
100. O, Pani, ufność nasza polski + tekst
akordy
+
101. O, Panie, nasz Panie, przedziwne Twe Imię polski 70 + tekst
akordy
ODP + Audio
102. O, Panie, Ty nam dajesz polski + tekst
akordy
+ msza - komunia
103. O, Panie, Tyś moim Pasterzem polski + tekst
akordy
+ tradycyjne
104. O, usłysz mój głos polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio Taize
105. Oblubienica i Duch polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
106. Oceany polski + tekst Audio
107. Oddaję Ci całą chwałę i cześć polski + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus, uwielbienie
108. Oddajmy cześć polski + tekst
akordy
+ Audio
109. Ofiaruję Tobie, Panie mój polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio
110. Ogrodzie Oliwny polski + tekst
akordy
+ wielkopostne
111. Ojcze, daj mi Ducha polski + tekst
akordy
+ Audio Duch Święty
112. Oto ja, poślij mnie polski 80 + tekst
akordy
ODP + Audio
113. Oto Pan Bóg przyjdzie polski + tekst
akordy
+ Audio
114. Oto są baranki młode polski 80 + tekst
akordy
+
115. Oto stoję u drzwi i kołaczę polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio
116. Otwórz me oczy, o Panie polski + tekst
akordy
ODP + Audio
117. Otwórzcie serca polski + tekst
akordy
+ Duch Święty

P

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
118. Pan blisko jest polski 75 + tekst
akordy
ODP + Audio Taize
119. Pan jest mocą swojego ludu polski + tekst
akordy
ODP + Audio
120. Pan jest pasterzem moim polski + tekst
akordy
ODP + Audio
121. Pan mnie strzeże polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio
122. Pan wywyższony polski + tekst
akordy
ODP + Audio
123. Panie, do kogóż pójdziemy dziś polski 75 + tekst
akordy
ODP + Audio uzdrowienie
124. Panie, przebacz nam polski + tekst
akordy
+ Audio
125. Panie, Twój tron polski + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
126. Panie, zmiłuj się nad nami (1) polski + tekst
akordy
ODP + Audio części Mszy
127. Panu naszemu pieśni grajcie polski 80 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
128. Podnieś mnie, Jezu polski + tekst
akordy
ODP + Audio
129. Pokładam w Panu ufność mą polski 75 + tekst
akordy
ODP + Audio psalm
130. Powierz się Matce
(Jeśli masz chwile smutne w twym życiu)
polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio wielkopostne, maryjne
131. Pragnę Tobie dziś wyśpiewać polski + tekst ODP Audio
132. Prawda jedyna polski 60 + tekst
akordy
ODP + AudioAudio Jezus
133. Przed obliczem Pana polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio
134. Przed Tobą, Wszechmocny polski + tekst ODP Audio
135. Przybądź, Duchu Święty polski + tekst
akordy
ODP + AudioAudio Duch Święty
136. Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio uzdrowienie, Jezus
137. Przyjaciela mam polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
138. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę polski + tekst
akordy
+
139. Przyjdź z Libanu polski + tekst
akordy
ODP + Audio Neokatechumenat
140. Psalm 148 polski + tekst
akordy
ODP + Audio

R

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
141. Raduje się dusza ma, wielbi Pana swego polski + tekst
akordy
+
142. Rozpięty na ramionach polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio wielkopostne, Jezus
143. Ruah polski 60 + tekst
akordy
ODP + AudioAudio Duch Święty

S

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
144. Sandały
(Gdy uczniów swych posyłał Pan)
polski 80 + tekst
akordy
ODP + Audio
145. Schowaj mnie pod skrzydła Swe polski + tekst
akordy
ODP + Audio
146. Serce Wielkie nam daj polski + tekst ODP Audio
147. Skosztujcie i zobaczcie polski + tekst Audio msza - komunia
148. Słowa Jego są słodyczą
(Miły mój)
polski + tekst
akordy
+
149. Słowo Twe polski + tekst
akordy
+
150. Stoję dziś polski 70 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
151. Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś polski 80 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
152. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego polski 95 + tekst
akordy
ODP + Audio msza – rozesłanie

Ś

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
153. Święte Imię Jezus polski 55 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
154. Święty Duch, Boga Ojca dar polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie, Duch Święty
155. Święty, Święty, Święty (1) polski + tekst
akordy
ODP + Audio części Mszy

T

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
156. Tak jakoś dziwnie jest na świecie polski + tekst
akordy
ODP + Audio
157. Tak mnie skrusz polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
158. Talitha kum polski 75 + tekst
akordy
+ Audio
159. Tobie chór aniołów polski 80 + tekst
akordy
ODP + Audio
160. Twoja miłość jak ciepły deszcz
(Jesteś blisko mnie)
polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
161. Twój krzyż polski + tekst
akordy
+ Audio Duch Święty
162. Ty dasz mi pokój serca polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio Taize
163. Ty, Światłość dnia polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
164. Ty tylko mnie poprowadź polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio

U

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
165. U drzwi Twoich stoję, Panie polski + tekst
akordy
+ msza - komunia, tradycyjne
166. Ukaż mi, Panie, Swą twarz polski + tekst
akordy
ODP + Audio
167. Upadnij na kolana polski + tekst
akordy
+ msza - uwielbienie, tradycyjne
168. Uwielbiajcie Pana, ludzkich serc polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
169. Uwielbiam imię Twoje, Panie polski + tekst
akordy
ODP + Audio

W

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
170. W ciemności idziemy polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio Taize
171. W kruszynie chleba polski + tekst
akordy
ODP + Audio Eucharystia
172. W lekkim powiewie polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
173. W Tobie jest światło polski 100 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
174. Wejdźmy do Jego bram polski + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
175. Wesoły nam dzień dziś nastał polski + tekst
akordy
+ wielkanocne
176. Wielbić Pana chcę polski + tekst
akordy
ODP + uwielbienie
177. Wielbię Ciebie w każdym momencie polski + tekst
akordy
+ Eucharystia, tradycyjne
178. Wielbię Cię, całe życie Ci oddaję polski + tekst
akordy
+
179. Wielki jest Pan nasz, godzien chwały polski + tekst
akordy
+ Audio uwielbienie
180. Wspaniały Dawco miłości polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio
181. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia polski 80 + tekst
akordy
ODP + AudioAudio Jezus
182. Wszystko Tobie oddać pragnę polski + tekst
akordy
+ tradycyjne
183. Wykrzykujcie na cześć Pana polski + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
184. Wystarczy, byś był polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio
185. Wzywam Cię, Duchu, przyjdź polski + tekst ODP Audio Duch Święty

Z

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
186. Z dawna Polski Tyś Królową polski + tekst
akordy
+ maryjne, tradycyjne
187. Z Tobą ciemność polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio Taize
188. Zaufałem Panu i już polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio
189. Zaufałem, zaufałem Panu polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio Neokatechumenat
190. Zbawiciel, On porusza góry
(Jesteśmy Twoimi dziećmi)
polski + tekst
akordy
ODP + Audio
191. Zbawienie przyszło przez krzyż polski + tekst
akordy
+
192. Zbliżam się w pokorze polski + tekst
akordy
+ Eucharystia, tradycyjne
193. Zmartwychwstał Pan polski + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus, wielkanocne, Neokatechumenat
194. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś polski 75 + tekst
akordy
ODP + Audio wielkanocne