Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Spis utworów – Kategoria: „Neokatechumenat” (5)

K P Z

Tytuł
(5)
Języki
(1)
Tempo
(1)
Tekst
(5)
Wersja do wydruku Pliki
(5)
Akordy
(5)
Nagranie
(5)
Kategorie
(3)

K

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
1. Kantyk Tobiasza
(Błogosław duszo moja Pana)
polski + tekst
akordy
ODP + Audio Neokatechumenat
2. Ku tobie, miasto święte polski + tekst
akordy
ODP + AudioAudio Neokatechumenat

P

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
3. Przyjdź z Libanu polski + tekst
akordy
ODP + Audio Neokatechumenat

Z

Tytuł Języki Tempo Tekst Wersja do wydruku Pliki Akordy Nagranie Kategorie
4. Zaufałem, zaufałem Panu polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio Neokatechumenat
5. Zmartwychwstał Pan polski + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus, wielkanocne, Neokatechumenat