Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Błogosławcie Pana wszystkie ludy ziemi

Ref.
Błogosławcie Pana wszystkie ludy ziemi,
Chwalcie Go i wysławiajcie na wieki!

1.
Chcę błogosławić Pana w każdym czasie
na ustach moich zawsze Jego chwała.
Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,
niech słyszą pokorni i niech się weselą!

2.
Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,
a oblicza wasze nie zaznają wstydu!

3.
Powściągnij swój język od złego,
a twoje wargi od słów podstępnych.
Odstąp od złego, czyń dobro,
szukaj pokoju, idź za Nim!

4.
Pan jest blisko skruszonych w sercu
i wybawia złamanych na duchu.
Pan uwalnia dusze sług swoich,
nie dozna kary, kto się doń ucieka.

Wersja do wydruku

Akordy

    a
Ref. Błogosławcie Pana wszystkie ludy ziemi,
    a        E7     a
   Chwalcie Go i wysławiajcie na wieki!


   E7       a
1. Chcę błogosławić Pana w każdym czasie
  na ustach moich zawsze Jego chwała.
  Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,
  niech słyszą pokorni i niech się weselą!


2. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
  i uwolnił od wszelkiej trwogi.
  Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,
  a oblicza wasze nie zaznają wstydu!


3. Powściągnij swój język od złego,
  a twoje wargi od słów podstępnych.
  Odstąp od złego, czyń dobro,
  szukaj pokoju, idź za Nim!


4. Pan jest blisko skruszonych w sercu
  i wybawia złamanych na duchu.
  Pan uwalnia dusze sług swoich,
  nie dozna kary, kto się doń ucieka.

Wersja do wydruku

O utworze

Wykonawca: Siewcy Lednicy

13/206