Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Bóg się rodzi

1.
Bóg się rodzi, moc truchleje
Pan niebiosów obnażony
Ogień krzepnie, blask ciemnieje
Ma granice - Nieskończony
Wzgardzony - okryty chwałą
Śmiertelny król nad wiekami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami

2.
Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście twoje
Wszedł między lud ukochany
Dzieląc z nim trudy i znoje
Niemało cierpiał, niemało
Żeśmy byli winni sami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami

3.
Podnieś rękę, boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami

Wersja do wydruku

Akordy

1. Bóg się rodzi, moc truchleje
  Pan niebiosów obnażony
  Ogień krzepnie, blask ciemnieje
  Ma granice - Nieskończony
  Wzgardzony - okryty chwałą
  Śmiertelny król nad wiekami
  A Słowo Ciałem się stało
  I mieszkało między nami


2. Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
  Bóg porzucił szczęście twoje
  Wszedł między lud ukochany
  Dzieląc z nim trudy i znoje
  Niemało cierpiał, niemało
  Żeśmy byli winni sami
  A Słowo Ciałem się stało
  I mieszkało między nami


3. Podnieś rękę, boże Dziecię
  Błogosław ojczyznę miłą
  W dobrych radach, w dobrym bycie
  Wspieraj jej siłę Swą siłą
  Dom nasz i majętność całą
  I wszystkie wioski z miastami
  A Słowo Ciałem się stało
  I mieszkało między nami

Wersja do wydruku

18/206