Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Chwalcie Pana niebios

Ref.
Chwalcie Pana niebios,
Chwalcie go na cytrze!
Chwalcie Króla świata,
Bo On Bogiem jest.

1.
Chwal, duszo moja, Pana, mego Króla.
Chcę chwalić Pana, jak długo będę żył,
Chcę śpiewać memu Bogu, póki będę istniał.
Chcę Go wysławiać, śpiewać: Alleluja!

2.
Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą,
Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym,
W Bogu, który stworzył niebo i ziemię,
Wszystko, co żyje, śpiewa: Alleluja!

3.
Pan Bóg króluje, wesel się Ziemio,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
On dał Ci życie, On dał Ci wszystko,
Śpiewaj Mu, wysławiaj Go! Alleluja!

Wersja do wydruku

Akordy

    fis
Ref. Chwalcie Pana niebios,
    fis
   Chwalcie go na cytrze!
    E   (cis)
   Chwalcie Króla świata,
   D   E   fis
   Bo On Bogiem jest.


 fis
1. Chwal, duszo moja, Pana, mego Króla.
 E       (cis)    D  E  fis
  Chcę chwalić Pana, jak długo będę żył,
 fis
  Chcę śpiewać memu Bogu, póki będę istniał.
 E     (cis)       D  E fis
  Chcę Go wysławiać, śpiewać: Alleluja!


2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą,
  Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym,
  W Bogu, który stworzył niebo i ziemię,
  Wszystko, co żyje, śpiewa: Alleluja!


3. Pan Bóg króluje, wesel się Ziemio,
  Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
  On dał Ci życie, On dał Ci wszystko,
  Śpiewaj Mu, wysławiaj Go! Alleluja!

Wersja do wydruku

25/206