Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Duchu Święty, Tchnienie Ojca

Duchu Święty, Tchnienie Ojca,
Dawco życia.
Duchu Święty,
Źródło wody żywej w nas.

Tak pragniemy Ciebie, Panie,
Jak spękana ziemia deszczu,
Jak pustynia kropli wody,
Duchu, przyjdź.

Duchu Święty,
Tyś Mądrością niezmierzoną.
Duchu Święty,
Ty oświetlasz drogi nam.

I prowadzisz nas do domu,
Gdzie mieszkanie przed wiekami
Przygotował dla nas Ojciec,
Duchu, przyjdź.

Tak pragniemy Ciebie, Panie,
Jak spękana ziemia deszczu,
Jak pustynia kropli wody,
Duchu, przyjdź.

Prowadź mnie, prowadź mnie.

Wersja do wydruku

Akordy

Duchu Święty, Tchnienie Ojca,
Dawco życia.
Duchu Święty,
Źródło wody żywej w nas.


Tak pragniemy Ciebie, Panie,
Jak spękana ziemia deszczu,
Jak pustynia kropli wody,
Duchu, przyjdź.


Duchu Święty,
Tyś Mądrością niezmierzoną.
Duchu Święty,
Ty oświetlasz drogi nam.


I prowadzisz nas do domu,
Gdzie mieszkanie przed wiekami
Przygotował dla nas Ojciec,
Duchu, przyjdź.


Tak pragniemy Ciebie, Panie,
Jak spękana ziemia deszczu,
Jak pustynia kropli wody,
Duchu, przyjdź.


Prowadź mnie, prowadź mnie.

Wersja do wydruku

36/206