Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Gdy śliczna Panna

1.
Gdy śliczna Panna Syna kołysała
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Li, li, li, li, laj, moje Dzieciąteczko
Li, li, li, li, laj, śliczne Paniąteczko

2.
Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu
Pomóż radości wszelkiej sercu memu
Li, li, li, li, laj, wielki Królewicu
Li, li, li, li, laj, niebieski Dziedzicu

3.
Sypcie się z nieba śliczni aniołowie
Śpiewajcie Panu niebiescy duchowie
Li, li, li, li, laj, mój wonny kwiateczku
Li, li, li, li, laj, w ubogim żłóbeczku

4.
Cicho wietrzyku, cicho południowy
Cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy
Li, li, li, li, laj, mój wdzięczny Synaczku
Li, li, li, li, laj, miluchny Robaczku

Wersja do wydruku

Akordy

1. Gdy śliczna Panna Syna kołysała
  Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
  Li, li, li, li, laj, moje Dzieciąteczko
  Li, li, li, li, laj, śliczne Paniąteczko


2. Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu
  Pomóż radości wszelkiej sercu memu
  Li, li, li, li, laj, wielki Królewicu
  Li, li, li, li, laj, niebieski Dziedzicu


3. Sypcie się z nieba śliczni aniołowie
  Śpiewajcie Panu niebiescy duchowie
  Li, li, li, li, laj, mój wonny kwiateczku
  Li, li, li, li, laj, w ubogim żłóbeczku


4. Cicho wietrzyku, cicho południowy
  Cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy
  Li, li, li, li, laj, mój wdzięczny Synaczku
  Li, li, li, li, laj, miluchny Robaczku

Wersja do wydruku

41/206