Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Gwiazdo morza głębokiego

1.
Gwiazdo morza głębokiego,
Matko Boga najwyższego,
Panienko, bądź pozdrowiona,
Furto rajska otworzona.

2.
Przez aniołaś pozdrowiona,
gdyś poczęła w sobie Pana.
Imię matki naszej Ewy, winę,
odmieniaj ku pokojowi.

3.
Rozwiąż związki zadłużonym,
przynieś światło zaślepionym.
Odmień, co złe z naszej strony,
nie wypuszczaj nas z obrony.

4.
Iżeś Matką, niech poznamy!
Gdy się więc modlisz za nami,
niechaj Cię Syn Twój wysłucha,
ku nam grzesznym skłoni ucha.

5.
Panno sławna, osobliwa,
skromna, cicha i cierpliwa,
uproś nasze wszystkie winy,
uczyń z grzesznych Boże Syny.

Wersja do wydruku

Akordy

1. Gwiazdo morza głębokiego,
  Matko Boga najwyższego,
  Panienko, bądź pozdrowiona,
  Furto rajska otworzona.


2. Przez aniołaś pozdrowiona,
  gdyś poczęła w sobie Pana.
  Imię matki naszej Ewy, winę,
  odmieniaj ku pokojowi.


3. Rozwiąż związki zadłużonym,
  przynieś światło zaślepionym.
  Odmień, co złe z naszej strony,
  nie wypuszczaj nas z obrony.


4. Iżeś Matką, niech poznamy!
  Gdy się więc modlisz za nami,
  niechaj Cię Syn Twój wysłucha,
  ku nam grzesznym skłoni ucha.


5. Panno sławna, osobliwa,
  skromna, cicha i cierpliwa,
  uproś nasze wszystkie winy,
  uczyń z grzesznych Boże Syny.

Wersja do wydruku

O utworze

t. i mel.: kancjonały staniąteckie, XVII w., opr. D. Kusz OP

46/206