Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Ja wiem, w kogo ja wierzę

1.
Ja wiem, w kogo ja wierzę stałością duszy mej:
Mój Pan w tym Sakramencie, potęgi pełen swej.
To ten, co zstąpił z nieba, co życie za mnie dał
I pod postacią Chleba pozostać z nami chciał.

2.
Ja wiem, w kim mam nadzieję, gdy słabnie ducha moc:
To Ten, przed Którym światło pali się w dzień i w noc.
On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień.
Zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień.

3.
Ja wiem, kogo miłuję nad wszelki świata czar,
Kto poi duszę moją, kto zna miłości żar:
To Król nad wszystkie króle, wielki i dobry Pan,
Co karmi dusze Ciałem i Krwią swych Boskich ran.

Wersja do wydruku

Akordy

1. Ja wiem, w kogo ja wierzę stałością duszy mej:
   Mój Pan w tym Sakramencie, potęgi pełen swej.
   To ten, co zstąpił z nieba, co życie za mnie dał
   I pod postacią Chleba pozostać z nami chciał.


2. Ja wiem, w kim mam nadzieję, gdy słabnie ducha moc:
   To Ten, przed Którym światło pali się w dzień i w noc.
   On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień.
   Zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień.


3. Ja wiem, kogo miłuję nad wszelki świata czar,
   Kto poi duszę moją, kto zna miłości żar:
   To Król nad wszystkie króle, wielki i dobry Pan,
   Co karmi dusze Ciałem i Krwią swych Boskich ran.

Wersja do wydruku

51/206