Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Jedyny Pan, prawdziwy Bóg

Jedyny Pan, prawdziwy Bóg.
Wszystko, co mam, oddaję Mu.
On jedynym Panem jest - Shema Israel.

Jedyny Pan, prawdziwy Bóg
Shema Israel

Wersja do wydruku

Akordy

 a   D   G    C
Jedyny Pan, prawdziwy Bóg.
 a      D  G   C
Wszystko, co mam, oddaję Mu.
 a D   G   C   F    G (d e F G)
On jedynym Panem jest - Shema Israel.


 a   D   G    C
Jedyny Pan, prawdziwy Bóg
 a D   G   C   F    G (d e F G)
Shema Israel

Wersja do wydruku

56/206