Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Jezus Chrystus jest moim zbawieniem

Ref.
Jezus Chrystus jest moim zbawieniem,
Idąc z Nim, nie lękam się,
Bo w moim sercu gości pewność,
Że mój Pan dziś ze mną jest.

1.
Wychwalam Cię, Panie, mój Boże,
Bo byłem daleko od Ciebie,
Teraz znów Cię odnalazłem,
W Twoim ręku jest życie me.

2.
Biegnijcie z radością do źródeł,
Do źródeł Bożego Zbawienia.
Każdego dnia chwalcie Pana,
Jego Imię wzywajcie wciąż.

3.
Ogłoście całemu ludowi
Wielkie dzieła Bożej miłości
I z radością wspominajcie,
Jak jest wielki i święty Pan.

4.
Śpiewajcie o Stwórcy wszechrzeczy,
Niechaj świat cały pozna Boga.
Trwaj w radości, o Syjonie,
Gdyż Zbawiciel przy tobie jest.

Wersja do wydruku

Akordy

       e      h    e
Ref. Jezus Chrystus jest moim zbawieniem, | d C d
      C     D   G e
   Idąc z Nim, nie lękam się,      | F C F
        a   h   e
   Bo w moim sercu gości pewność,    | g A d
      C    h    e D
   Że mój Pan dziś ze mną jest.     | B a d


    G     D     C e
1. Wychwalam Cię, Panie, mój Boże,     | d A d
    C    D    G D G
  Bo byłem daleko od Ciebie,       | F C F
     h      a7 e D
  Teraz znów Cię odnalazłem,       | a d
       h     C D  e (D)
  W Twoim ręku jest życie me.       | B a d


2. Biegnijcie z radością do źródeł,
  Do źródeł Bożego Zbawienia.
  Każdego dnia chwalcie Pana,
  Jego Imię wzywajcie wciąż.


3. Ogłoście całemu ludowi
  Wielkie dzieła Bożej miłości
  I z radością wspominajcie,
  Jak jest wielki i święty Pan.


4. Śpiewajcie o Stwórcy wszechrzeczy,
  Niechaj świat cały pozna Boga.
  Trwaj w radości, o Syjonie,
  Gdyż Zbawiciel przy tobie jest.

Wersja do wydruku

64/206