Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Ku tobie, miasto święte

Ref.
Ku tobie, miasto święte,
ku tobie, ziemio Zbawiciela:
jak pielgrzymi wędrujący,
przychodzimy do Ciebie.

1.
Jesteśmy Twoim świętym ludem,
który dziś wędruje zjednoczony.
Przychodzisz między nas,
Twa miłość nas prowadzi.

2.
Ty jesteś naszą drogą,
Tyś jest nadzieją naszą,
Tyś jest ubogich bratem.
Amen! Alleluja!

Wersja do wydruku

Akordy

     a         E
Ref. Ku tobie, miasto święte,    | fis Cis
     E7         a
   ku tobie, ziemio Zbawiciela:  | Cis7 fis
        G     F
   jak pielgrzymi wędrujący,    | E D
            E
   przychodzimy do Ciebie.     | Cis


              a
1. Jesteśmy Twoim świętym ludem,    | fis
               G
  który dziś wędruje zjednoczony.   | E
            F
  Przychodzisz między nas,       | D
           E
  Twa miłość nas prowadzi.       | Cis


2. Ty jesteś naszą drogą,
  Tyś jest nadzieją naszą,
  Tyś jest ubogich bratem.
  Amen! Alleluja!

Wersja do wydruku

83/206