Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Mój Zbawiciel

Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie.
Ja nie wiem, czemu miłością darzy mnie.
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce.
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym. /2x

Wersja do wydruku

Akordy

 D   A     e       h D A
Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie.   | D A e h
  D     A   e       h
Ja nie wiem, czemu miłością darzy mnie.
 D A D  A      e       h
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce.
  A  D        A      h
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym. /2x


 C G d a

Wersja do wydruku

96/206