Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Oblubienica i Duch

Oblubienica i Duch
wołają "Przyjdź",
A ten, kto słyszy,
niech powie "Przyjdź".

Kto jest spragniony,
niech przyjdzie i pije,
Niech wody życia
za darmo zaczerpnie.

Alleluja, wielbimy Cię!
Alleluja, wielbimy Cię!
Alleluja, wielbimy Cię!
Alleluja, wielbimy Cię!

Wersja do wydruku

Akordy

    g D7  g
Oblubienica i Duch
      c
wołają "Przyjdź",
      F7
A ten, kto słyszy,
        B
niech powie "Przyjdź".


 g      Es
Kto jest spragniony,
          c
niech przyjdzie i pije,
      D7
Niech wody życia
       g
za darmo zaczerpnie.


          c
Alleluja, wielbimy Cię!
    F      g
Alleluja, wielbimy Cię!
    Es      c
Alleluja, wielbimy Cię!
 D7        g
Alleluja, wielbimy Cię!

Wersja do wydruku

O utworze

Tekst: por. Ap 22, 17
Opr. Pol. ks. J. Herma

112/206