Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Oto są baranki młode

Ref.
Oto są baranki młode,
Oto ci, co zawołali alleluja!
Dopiero przyszli do zdrojów,
światłością się napełnili,
Alleluja, alleluja!

1.
Na Baranka Pańskich godach,
W szat świątecznych czystej bieli,
Po krwawego morza wodach
Nieśmy Panu pieśń weseli.

W swej miłości wiekuistej
On nas swoją Krwią częstuje,
Nam też Ciało swe przeczyste
Chrystus kapłan ofiaruje.

2.
Na drzwi świętą Krwią skropione
Anioł mściciel z lękiem wziera,
Pędzi morze rozdzielone,
Wrogów w nurtach swych pożera.

Już nam Paschą Tyś jest Chryste,
Wielkanocną też ofiarą,
Tyś Przaśniki nasze czyste
Dla dusz prostych z szczerą wiarą.

3.
O, Ofiaro niebios święta,
Ty moc piekła pokonywasz,
Zrywasz ciężkie śmierci pęta,
Wieniec życia nam zdobywasz.

Chrystus piekło pogromiwszy
Swój zwycięski znak roztacza,
Niebo ludziom otworzywszy
Króla mroków w więzy wtłacza.

4.
Byś nam wiecznie, Jezu drogi,
Wielkanocną był radością,
Strzeż od grzechu śmierci srogiej
Odrodzonych Twą miłością.

Chwała Ojcu i Synowi,
który z martwych żywy wstaje
I Świętemu też duchowi
Niech na wieki nie ustaje.

Wersja do wydruku

Akordy

// Wstęp
// akordy refrenu od "Dopiero"
  A D E
  A D E
  A fis D E A
// Zwrotki ciszej na gitarze


   D E A     D E fis
Ref. Oto są baranki młode,
   D E A     fis  H E
   Oto ci, co zawołali alleluja!
   A   D      E
   Dopiero przyszli do zdrojów,
   A      D    E
   światłością się napełnili,
   A fis D   E A
   Alleluja, alleluja!


  fis    E    fis
1. Na Baranka Pańskich godach,
  fis         E    fis
  W szat świątecznych czystej bieli,
  fis  E  h   fis
  Po krwawego morza wodach
  D   E      cis fis
  Nieśmy Panu pieśń weseli.


  fis    E    fis
  W swej miłości wiekuistej
  fis        E   fis
  On nas swoją Krwią częstuje,
  fis  E  h   fis
  Nam też Ciało swe przeczyste
  D   E      cis fis
  Chrystus kapłan ofiaruje.


  fis         E fis
2. Na drzwi świętą Krwią skropione
  fis         E  fis
  Anioł mściciel z lękiem wziera,
  fis  E  h   fis
  Pędzi morze rozdzielone,
  D   E       cis fis
  Wrogów w nurtach swych pożera.


  fis       E   fis
  Już nam Paschą Tyś jest Chryste,
  fis     E  fis
  Wielkanocną też ofiarą,
  fis    E  h   fis
  Tyś Przaśniki nasze czyste
  D     E       cis fis
  Dla dusz prostych z szczerą wiarą.


  fis    E    fis
3. O, Ofiaro niebios święta,
  fis      E fis
  Ty moc piekła pokonywasz,
  fis   E    h   fis
  Zrywasz ciężkie śmierci pęta,
  D    E      cis fis
  Wieniec życia nam zdobywasz.


  fis       E  fis
  Chrystus piekło pogromiwszy
  fis       E   fis
  Swój zwycięski znak roztacza,
  fis  E    h  fis
  Niebo ludziom otworzywszy
  D   E      cis fis
  Króla mroków w więzy wtłacza.


  fis    E    fis
4. Byś nam wiecznie, Jezu drogi,
  fis         E    fis
  Wielkanocną był radością,
  fis  E  h   fis
  Strzeż od grzechu śmierci srogiej
  D   E      cis fis
  Odrodzonych Twą miłością.


  fis    E    fis
  Chwała Ojcu i Synowi,
  fis        E   fis
  który z martwych żywy wstaje
  fis  E  h   fis
  I Świętemu też duchowi
  D   E      cis fis
  Niech na wieki nie ustaje.

Wersja do wydruku

121/206