Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Otwórz me oczy, o Panie

Otwórz me oczy, o Panie
Otwórz me oczy i serce
Chcę widzieć Ciebie
Chcę widzieć Ciebie

Wywyższonego widzieć chcę
Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały
Wylej Swą miłość i moc, gdy śpiewam
Święty, Święty, Święty
Święty, Święty, Święty
Święty, Święty, Święty
Święty, Święty, Święty
Chcę widzieć Ciebie

Wersja do wydruku

Akordy

 E
Otwórz me oczy, o Panie
 H
Otwórz me oczy i serce
        A
Chcę widzieć Ciebie
        E
Chcę widzieć Ciebie


     H       cis7
Wywyższonego widzieć chcę
 A               H
Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały
 H         cis7
Wylej Swą miłość i moc, gdy śpiewam
  A7       H
Święty, Święty, Święty
  E
Święty, Święty, Święty
  H
Święty, Święty, Święty
  A
Święty, Święty, Święty
        E
Chcę widzieć Ciebie

Wersja do wydruku

123/206