Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Panie, do kogóż pójdziemy dziś

1.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest uzdrowienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest uleczenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest zagojenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
Przyjmij od nas uwielbienie.

Ref.
/ Sam powiedziałeś nam
Proście, o co chcecie, a dam. /2x

2.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest objawienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest oświecenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest zrozumienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
Przyjmij od nas uwielbienie.

3.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest wyzwolenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest zmartwychwstanie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest zbawienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
Przyjmij od nas uwielbienie.

4.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest odkupienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest odrodzenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest nawrócenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
Przyjmij od nas uwielbienie.

Wersja do wydruku

Akordy

  e        a7
1. Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  h          e  C D
  U Ciebie jest uzdrowienie.
  Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  U Ciebie jest uleczenie.
  Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  U Ciebie jest zagojenie.
  Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  Przyjmij od nas uwielbienie.


    C h       e
Ref. / Sam powiedziałeś nam
    C       h     e
    Proście, o co chcecie, a dam. /2x	


2. Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  U Ciebie jest objawienie.
  Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  U Ciebie jest oświecenie.
  Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  U Ciebie jest zrozumienie.
  Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  Przyjmij od nas uwielbienie.


3. Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  U Ciebie jest wyzwolenie.
  Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  U Ciebie jest zmartwychwstanie.
  Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  U Ciebie jest zbawienie.
  Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  Przyjmij od nas uwielbienie.


4. Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  U Ciebie jest odkupienie.
  Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  U Ciebie jest odrodzenie.
  Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  U Ciebie jest nawrócenie.
  Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
  Przyjmij od nas uwielbienie.

Wersja do wydruku

130/206