Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Pokładam w Panu ufność mą

Ref.
Pokładam w Panu ufność mą,
Zawsze ufam Jego Słowu.

1.
Z głębokości wznoszę głos do Ciebie,
Racz wysłuchać, Panie, prośby mej.
Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie,
Usłysz modły i błagania.

2.
Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie,
Któż przed gniewem Twym ostoi się?
Lecz ufamy, że przebaczysz winy,
Byśmy kornie Ci służyli.

3.
Całą ufność mą pokładam w Panu.
Dusza moja ufa Jego Słowu.
Tęskniej czeka dusza moja Pana,
Niż jutrzenki nocne straże.

4.
Tęskniej niż jutrzenki nocne straże,
Niechaj Pana czeka Boży lud,
Bo u Pana znajdzie zmiłowanie
I obfite odkupienie.

Wersja do wydruku

Akordy

     g    Es     g
Ref. Pokładam w Panu ufność mą,     | e
   F   c7     d g
   Zawsze ufam Jego Słowu.       | a h e


    g             F
1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie, | e D
  d               g
  Racz wysłuchać, Panie, prośby mej.  | D e
  Es             g
  Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie,   | C G
  F           g
  Usłysz modły i błagania.       | D e


2. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie,
  Któż przed gniewem Twym ostoi się?
  Lecz ufamy, że przebaczysz winy,
  Byśmy kornie Ci służyli.


3. Całą ufność mą pokładam w Panu.
  Dusza moja ufa Jego Słowu.
  Tęskniej czeka dusza moja Pana,
  Niż jutrzenki nocne straże.


4. Tęskniej niż jutrzenki nocne straże,
  Niechaj Pana czeka Boży lud,
  Bo u Pana znajdzie zmiłowanie
  I obfite odkupienie.

Wersja do wydruku

W zestawach

 1. Msza 2017-02-26

O utworze

Tekst: Psalm 130 (129), tłum.: ks. S. Ziemiański
Muzyka: J. Gelinau SJ

136/206