Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Przed obliczem Pana

1.
Przed obliczem Pana uniżmy się. /x2

Ref.
Pan Sam wywyższył nas
Jego jest ziemia i czas
Pan Sam wywyższył nas

2.
Z pokorą stań przed Panem swym. /x2

Ref.
Pan Sam wywyższył nas
Jego jest ziemia i czas
Pan Sam wywyższył nas

3.
Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. /x2

Ref.
A On powiedzie Cię
Dalej i dalej
A On będzie z Tobą szedł

Wersja do wydruku

Akordy

1. Przed obliczem Pana uniżmy się. /x2 | e D e


Ref. Pan Sam wywyższył nas       | G D e
   Jego jest ziemia i czas      | G D e
   Pan Sam wywyższył nas       | e D e


2. Z pokorą stań przed Panem swym. /x2


Ref. Pan Sam wywyższył nas
   Jego jest ziemia i czas
   Pan Sam wywyższył nas


3. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. /x2


Ref. A On powiedzie Cię
   Dalej i dalej 
   A On będzie z Tobą szedł

Wersja do wydruku

140/206