Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Przybądź, Duchu Święty

1.
Przybądź, Duchu Święty.
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź, Światłości sumień!

2.
O, najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utuleniem.

3.
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Swej potędze.
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

4.
Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

5.
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!

Amen. Alleluja!

Wersja do wydruku

Akordy

   G    F    B D7
1. Przybądź, Duchu Święty.
   g     F    B  D7
  Spuść z niebiosów wzięty
   B   g   F B
  Światła Twego strumień.
   D7      g D7
  Przyjdź, Ojcze ubogich,
  Es D7 g F  B D7
  Dawco darów mnogich,
           g D7 g
  Przyjdź, Światłości sumień!


2. O, najmilszy z Gości,
  Słodka serc radości,
  Słodkie orzeźwienie.
  W pracy Tyś ochłodą,
  W skwarze żywą wodą,
  W płaczu utuleniem.


3. Światłości najświętsza,
  Serc wierzących wnętrza
  Poddaj Swej potędze.
  Bez Twojego tchnienia
  Cóż jest wśród stworzenia?
  Jeno cierń i nędze!


4. Obmyj, co nieświęte,
  Oschłym wlej zachętę,
  Ulecz serca ranę.
  Nagnij, co jest harde,
  Rozgrzej serca twarde,
  Prowadź zabłąkane.


5. Daj Twoim wierzącym,
  W Tobie ufającym,
  Siedmiorakie dary.
  Daj zasługę męstwa,
  Daj wieniec zwycięstwa,
  Daj szczęście bez miary!


  Amen. Alleluja!

Wersja do wydruku

142/206