Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Psalm 148

Ref.
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja

1.
Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach
Na wysokościach cześć niech oddadzą
Wielbijcie Pana, duchy niebieskie
Wielbijcie Pana, Jego zastępy

2.
Słońce księżycu, wielbijcie Pana
Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana
Niebiosa niebios, wielbijcie Pana
Wody podniebne, wielbijcie Pana

3.
Niech wszyscy wielbią imię Pana
Bo Jego słowo stwarza wciąż wszystko
Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe
Niechaj na wieki brzmi Jego chwała

4.
On daje siłę swemu ludowi
Z prochu podnosi swoich przyjaciół
Jest Bogiem bliskim dla Izraela
Swoich wybranych on sam umacnia

5.
Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza
Jego Synowi, który jest Panem
Duchowi, który w nas zamieszkuje
Przez wszystkie wieki wieków! Amen!

Wersja do wydruku

Akordy

   a     G     F    e    a
Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja


  a       G        a
1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach
  G    C    G       a
  Na wysokościach cześć niech oddadzą
  F     G   E     a
  Wielbijcie Pana, duchy niebieskie
  a     e      a
  Wielbijcie Pana, Jego zastępy


2. Słońce księżycu, wielbijcie Pana
  Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana
  Niebiosa niebios, wielbijcie Pana
  Wody podniebne, wielbijcie Pana


3. Niech wszyscy wielbią imię Pana
  Bo Jego słowo stwarza wciąż wszystko
  Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe
  Niechaj na wieki brzmi Jego chwała


4. On daje siłę swemu ludowi
  Z prochu podnosi swoich przyjaciół
  Jest Bogiem bliskim dla Izraela
  Swoich wybranych on sam umacnia


5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza
  Jego Synowi, który jest Panem
  Duchowi, który w nas zamieszkuje
  Przez wszystkie wieki wieków! Amen!

Wersja do wydruku

147/206