Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Serce Wielkie nam daj

Serce wielkie nam daj,
Zdolne objąć świat.
Panie, serce nam daj,
Mężne w walce ze złem.


1.
Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi,
Zniszczmy wszystko, co budzi Boży gniew.
Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu,
Nowy człowiek powstanie w każdym z nas.


2.
Nowi ludzie w historię wpiszą miłość,
Wskażą drogi odnowy ludzkich serc.
Nowi ludzie przeżyją własne życie,
Tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat.


3.
Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój,
W znaku wiary jednocząc cały świat.
Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność,
Prawda ludzi wyzwoli, niszcząc zło.

Wersja do wydruku

Akordy

 a   e     a
Serce wielkie nam daj,
 F   G    C
Zdolne objąć świat.
 a   e     F
Panie, serce nam daj,
 e    (G)     a
Mężne w walce ze złem.


   a     F   G        C
1. Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi,
   a     F     G      C
  Zniszczmy wszystko, co budzi Boży gniew.
    a   F      G    F     C
  Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu,
  a   F     d        e
  Nowy człowiek powstanie w każdym z nas.


   a   F    G        C
2. Nowi ludzie w historię wpiszą miłość,
   a   F    G      C
  Wskażą drogi odnowy ludzkich serc.
  a   F     G  F     C
  Nowi ludzie przeżyją własne życie,
    a   F     d     e
  Tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat.


   a  F   G        C
3. Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój,
   a   F   G       C
  W znaku wiary jednocząc cały świat.
  a   F   G    F     C
  Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność,
  a   F    d        e
  Prawda ludzi wyzwoli, niszcząc zło.

Wersja do wydruku

153/206