Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Wielki jest Pan nasz, godzien chwały

Wielki jest Pan nasz, godzien chwały i czci,
A miasto Boga świętym miejscem jest,
Radością ziemi Pan.
Wielki jest Pan i w Nim zwycięstwo dane nam,
On mocnym swym ramieniem wspiera nas,
Kolana skłońmy swe.

Wywyższać chcemy, Panie, Imię Twe
I chcemy Ci dziękować
Za Twą łaskę w naszym życiu.
W Tobie, Panie, pokładamy ufność swą,
Jedynie Tyś wszechmocnym Bogiem,
Tu na ziemi i na niebiosach.

Wersja do wydruku

Akordy

Wielki jest Pan nasz, godzien chwały i czci,  | A h E A
A miasto Boga świętym miejscem jest,      | h E fis
Radością ziemi Pan.              | A D h E7
Wielki jest Pan i w Nim zwycięstwo dane nam,  | A h E A
On mocnym swym ramieniem wspiera nas,     | h E fis
Kolana skłońmy swe.              | A D h E7


Wywyższać chcemy, Panie, Imię Twe       | A cis
I chcemy Ci dziękować             | D
Za Twą łaskę w naszym życiu.          | h E
W Tobie, Panie, pokładamy ufność swą,     | A cis
Jedynie Tyś wszechmocnym Bogiem,        | D
Tu na ziemi i na niebiosach.          | h E7 A

Wersja do wydruku

191/206