Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Wykrzykujcie na cześć Pana

Ref.
/ Wykrzykujcie na cześć Pana
Wszystkie ziemie!
Wśród okrzyków i radości
Wysławiajcie Go! /x2

1.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem
On sam stworzył nas
Jesteśmy Jego ludem
Jesteśmy Jego własnością

2.
W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem
Wśród hymnów w Jego przedsionki
Błogosławcie Imię Jego
Chwalcie Pana dziś

3.
Albowiem dobry jest Pan
Łaskawość Jego na wieki
Albowiem dobry jest Pan
Jego wierność przez pokolenia

Wersja do wydruku

Akordy

       e
Ref. / Wykrzykujcie na cześć Pana
          C D
    Wszystkie ziemie!
        e
    Wśród okrzyków i radości
       C   D
    Wysławiajcie Go! /x2


   C          H7
1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem
    C      H7
  On sam stworzył nas
    C     H7
  Jesteśmy Jego ludem
    C       H7
  Jesteśmy Jego własnością


2. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem
  Wśród hymnów w Jego przedsionki
  Błogosławcie Imię Jego
  Chwalcie Pana dziś


3. Albowiem dobry jest Pan
  Łaskawość Jego na wieki
  Albowiem dobry jest Pan
  Jego wierność przez pokolenia

Wersja do wydruku

195/206