Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zaufałem, zaufałem Panu

Ref.
Zaufałem, zaufałem Panu,
A On nade mną się pochylił
I wysłuchał mego głosu
Z dna zagłady mnie wydobył.

1.
On postawił stopy me na skale.
W moje usta włożył nową pieśń.
Wielu zobaczy i uwierzy
I położy swą ufność w Panu.

2.
Błogosławiony, kto zawierzył Panu.
Swą nadzieję złożył w Bogu swoim,
A nie idzie za pysznymi,
I nie kroczy drogą kłamstwa.

3.
Wiele cudów dla nas uczyniłeś.
W Twych zamiarach nikt Ci nie dorówna.
Gdybym chciał je wypowiedzieć,
jest ich więcej, niż by można zliczyć.

4.
Krwawych ofiar ani obiaty nie żądałeś.
W zamian za to otworzyłeś moje uszy.
Całopalenia za grzechy nie wymagałeś,
Dlatego powiedział: "Oto idę wypełnić Twoją wolę."

5.
Głosiłem Twoją wierność wobec braci.
Twojej łaski nie ukryłem w głębi serce.
Ty, o Panie, okaż mi swe miłosierdzie,
Twoja dobroć niech mnie zawsze strzeże.

Wersja do wydruku

Akordy

     a        e
Ref. Zaufałem, zaufałem Panu,
    a          e
   A On nade mną się pochylił
      F      E
   I wysłuchał mego głosu
        F      E
   Z dna zagłady mnie wydobył.


     a         e
1. On postawił stopy me na skale.
     a         e
  W moje usta włożył nową pieśń.
      F     E
  Wielu zobaczy i uwierzy
     F         E
  I położy swą ufność w Panu.


2. Błogosławiony, kto zawierzył Panu.
  Swą nadzieję złożył w Bogu swoim,
  A nie idzie za pysznymi,
  I nie kroczy drogą kłamstwa.


3. Wiele cudów dla nas uczyniłeś.
  W Twych zamiarach nikt Ci nie dorówna.
  Gdybym chciał je wypowiedzieć,
  jest ich więcej, niż by można zliczyć.


4. Krwawych ofiar ani obiaty nie żądałeś.
  W zamian za to otworzyłeś moje uszy.
  Całopalenia za grzechy nie wymagałeś,
  Dlatego powiedział: "Oto idę wypełnić Twoją wolę."


5. Głosiłem Twoją wierność wobec braci.
  Twojej łaski nie ukryłem w głębi serce.
  Ty, o Panie, okaż mi swe miłosierdzie,
  Twoja dobroć niech mnie zawsze strzeże.

Wersja do wydruku

201/206