Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś

Ref.
Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,
Blaskiem jaśnieje noc.
Nie umrę, nie, lecz będę żył,
Bóg okazał swą moc.
Krzyż to jest brama Pana,
Jeśli chcesz, przez nią wejdź.
Zbliżmy się do ołtarza,
Bogu oddajmy cześć.1.
Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest jego łaska.
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku.
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić.
Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić.

2.
Lepiej się uciec do Pana niż zaufać książętom.
Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto.
Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć?
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń.

3.
Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym.
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym.
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona.
Tańczmy dla niego dziś, prawica Pańska wzniesiona.

Wersja do wydruku

Akordy

// Wstęp
// od "Krzyż to" do "oddajmy cześć"
// drugie "D" przetrzymać dłużej do "e"
  a e G D
  a e G D


    e        C
Ref. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,
    G        A H
   Blaskiem jaśnieje noc.
   e       C
   Nie umrę, nie, lecz będę żył,
   G       D
   Bóg okazał swą moc.
   a          e
   Krzyż to jest brama Pana,
   G          D
   Jeśli chcesz, przez nią wejdź.
   a         e
   Zbliżmy się do ołtarza,
   G       D
   Bogu oddajmy cześć.


// Zwrotki ciszej na gitarze niż refren


   e   D    G    a        H7
1. Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest jego łaska.
    e  D      G   a        H7
  Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku.
   e  D    G   a        H7
  Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić.
   e   D     G     a         H7
  Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić.


2. Lepiej się uciec do Pana niż zaufać książętom.     | e D G a H7
  Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto. | e D G a H7
  Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć?    | e D G a H7
  Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń.       | e D G a H7


3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym.     | e D G a H7
  Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym.     | e D G a H7
  Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona. | e D G a H7
  Tańczmy dla niego dziś, prawica Pańska wzniesiona. | e D G a H7

Wersja do wydruku

206/206