Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Adoracja 2015-06-05”

Pieśni na Adorację Najświętszego Sakramentu w piątek 5 czerwca 2015.

Tytuł
(11)
Języki
(2)
Tempo
(10)
Tekst
(11)
Wersja do wydruku Pliki
(11)
Akordy
(11)
Nagranie
(11)
Kategorie
(7)
1. Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś Tekst polski 80 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
2. Gromadzisz nas Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
3. Zaufałem, zaufałem Panu Tekst polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio Neokatechumenat
4. Jezus daje nam zbawienie
(Jezus siłą mą)
Tekst polski 90 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio uzdrowienie, Jezus
5. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego Tekst polski 95 + tekst
akordy
ODP + Audio msza – rozesłanie
6. Panie, do kogóż pójdziemy dziś Tekst polski 75 + tekst
akordy
ODP + Audio uzdrowienie
7. Pokładam w Panu ufność mą Tekst polski 75 + tekst
akordy
ODP + Audio psalm
8. Pan jest mocą swojego ludu Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio
9. Baruch Hashem Tekst polski, hebrajski 110 + tekst
akordy
ODP PPT + Audio uwielbienie, Jezus
10. Nasz Bóg jest potężny Tekst polski 60 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio
11. Jesteś Królem Tekst polski 70 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie

Pliki

  1. Adoracja_2015-06-05_piesni.odp
  2. Adoracja_2015-06-05_piesni.ppt

Teksty utworów


Szczegóły
SWOJEGO DUCHA, PANIE, WYLEJ NA NAS DZIŚ

Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś
Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś
Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś
Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś


Szczegóły
GROMADZISZ NAS

/ Gromadzisz nas i łączysz nas w jedno,
By wielbić święte Imię Twe. /x2

/ Kiedy Słowo Twe wypełnia się w nas,
To stajemy się Twą rodziną. /x2


Szczegóły
ZAUFAŁEM, ZAUFAŁEM PANU

Ref. Zaufałem, zaufałem Panu,
A On nade mną się pochylił
I wysłuchał mego głosu
Z dna zagłady mnie wydobył.

1. On postawił stopy me na skale.
W moje usta włożył nową pieśń.
Wielu zobaczy i uwierzy
I położy swą ufność w Panu.

2. Błogosławiony, kto zawierzył Panu.
Swą nadzieję złożył w Bogu swoim,
A nie idzie za pysznymi,
I nie kroczy drogą kłamstwa.

3. Wiele cudów dla nas uczyniłeś.
W Twych zamiarach nikt Ci nie dorówna.
Gdybym chciał je wypowiedzieć,
jest ich więcej, niż by można zliczyć.

4. Krwawych ofiar ani obiaty nie żądałeś.
W zamian za to otworzyłeś moje uszy.
Całopalenia za grzechy nie wymagałeś,
Dlatego powiedział: "Oto idę wypełnić Twoją wolę."

5. Głosiłem Twoją wierność wobec braci.
Twojej łaski nie ukryłem w głębi serce.
Ty, o Panie, okaż mi swe miłosierdzie,
Twoja dobroć niech mnie zawsze strzeże.


Szczegóły
JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE

1. Jezus daje nam zbawienie
Jezus daje pokój nam
Jemu składam dziękczynienie
Chwałę z serca mego dam

Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia
Królem wiecznym On, niepojętym w mocy Swej
w Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj
On mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień

2. W Jego ranach uzdrowienie
W Jego śmierci życia dar
Jego krew to oczyszczenie
Jego życie chwałą nam


Szczegóły
SZUKAJCIE WPIERW KRÓLESTWA BOŻEGO

Szukajcie wpierw Królestwa Bożego
I Jego sprawiedliwości,
A wszystko inne będzie wam przydane.
Alleluja, alleluja.


Szczegóły
PANIE, DO KOGÓŻ PÓJDZIEMY DZIŚ

1. Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest uzdrowienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest uleczenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest zagojenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
Przyjmij od nas uwielbienie.

Ref. / Sam powiedziałeś nam
Proście, o co chcecie, a dam. /2x

2. Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest objawienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest oświecenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest zrozumienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
Przyjmij od nas uwielbienie.

3. Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest wyzwolenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest zmartwychwstanie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest zbawienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
Przyjmij od nas uwielbienie.

4. Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest odkupienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest odrodzenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest nawrócenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
Przyjmij od nas uwielbienie.


Szczegóły
POKŁADAM W PANU UFNOŚĆ MĄ

Ref. Pokładam w Panu ufność mą,
Zawsze ufam Jego Słowu.

1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie,
Racz wysłuchać, Panie, prośby mej.
Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie,
Usłysz modły i błagania.

2. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie,
Któż przed gniewem Twym ostoi się?
Lecz ufamy, że przebaczysz winy,
Byśmy kornie Ci służyli.

3. Całą ufność mą pokładam w Panu.
Dusza moja ufa Jego Słowu.
Tęskniej czeka dusza moja Pana,
Niż jutrzenki nocne straże.

4. Tęskniej niż jutrzenki nocne straże,
Niechaj Pana czeka Boży lud,
Bo u Pana znajdzie zmiłowanie
I obfite odkupienie.


Szczegóły
PAN JEST MOCĄ SWOJEGO LUDU

Pan jest mocą swojego ludu.
Pieśnią moją jest Pan.
Moja tarcza i moja moc.
On jest mym Bogiem, nie jestem sam,
W Nim moja siła, nie jestem sam.

// kapodaster 2 próg


Szczegóły
BARUCH HASZEM

/ Baruch Haszem Hammaszijah Jeszua
Baruch Haszem Adonai /x4

/ Wysławiaj Imię Mesjasza – Jezusa
Wysławiaj Imię Pana /x4


Szczegóły
NASZ BÓG JEST POTĘŻNY

Nasz Bóg jest potężny w mocy Swej,
Króluje nad nami dziś.
Z nieba rządzi w mocy, miłości, mądrości Swej.


Szczegóły
JESTEŚ KRÓLEM

/ Jesteś Królem
Jesteś Królem
Królem jest Bóg /x2

/ Podnieśmy wszyscy nasze serca
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie
Stawajmy przed obliczem Pana
Wielbiąc Go /x2

2/43